Skip navigation

Garantijos sąlygos

Kas yra garantijos teikėjas?

„Dyson Technology BV.“, registruota adresu De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Nyderlandai.


Ką apima „Dyson“ garantija?

„Dyson“ garantija – tai komercinė garantija, nemokamai suteikiama įsigyjant produktą. Ji apima remontą arba pakeitimą („Dyson“ nuožiūra), jei „Dyson“ prietaisas sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų per garantijos laikotarpį.

Jei dalies nebėra sandėlyje (pvz., tam tikrų atspalvių), „Dyson“ pakeis dalį nauja tinkamos būklės dalimi.


Ko neapima „Dyson“ garantija?

„Dyson“ prietaisai suprojektuoti ir pagaminti taip, kad užtikrintų aukštą ir tolygų našumą naudojant patalpose. Jei „Dyson“ prietaisas naudojamas pagal paskirtį, kuriai jis buvo sukurtas, ir sugenda garantiniu laikotarpiu, mes privalome jį pataisyti arba pakeisti.

Tačiau gali pasitaikyti atvejų, kai „Dyson“ garantija neapima remonto ar pakeitimo. Šie atvejai išvardyti toliau ir norėtume, kad su jais susipažintumėte:

 • Įprastas nusidėvėjimas, įskaitant laikui bėgant susidėvėjusias dalis (pvz., saugiklį, diržą, šepečio volelį, akumuliatorių, filtrus ir kt.)
 • Atsitiktinis pažeidimas.
 • Gedimai, kuriuos sukelia įtampos šaltiniai, neatitinkantys produkto etiketėje nurodytų verčių.
 • Pažeidimai, atsiradę dėl to, kad neatlikta rekomenduojama įrangos techninė priežiūra.
 • Užsikimšimo pašalinimas. Jei „Dyson“ užsikimšo, žr. „Dyson“ naudojimo instrukciją, kurioje rasite išsamią informaciją, kaip pašalinti užsikimšimą.
 • Pažeidimai, atsiradę dėl išorinių priežasčių, pavyzdžiui, transportavimo, oro sąlygų, elektros energijos tiekimo sutrikimų ar viršįtampių.
 • Nuo „Dyson“ nepriklausantys defektai.
 • Defektai, atsiradę dėl:
  • prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį, neatliekant techninės priežiūros arba dėl aplaidumo;
  • dulkių siurblio naudojimas ne pagal „Dyson“ naudojimo instrukciją;
  • „Dyson“ prietaiso naudojimo ne pagal įprastą namų ūkio paskirtį šalyje, kurioje jis buvo įsigytas;
  • dalių, kurios nebuvo surinktos ar sumontuotos pagal „Dyson“ instrukcijas, naudojimas;
  • neoriginalių „Dyson“ dalių ir priedų naudojimas;
  • neteisingas surinkimas ar montavimas (jei tai atlieka ne „Dyson“);
  • remontas ar pakeitimai, kuriuos atliko ne „Dyson“ ar jų įgalioti atstovai.

Jei abejojate, kam taikoma „Dyson“ garantija, susisiekite su mumis.


Kaip pateikti pretenziją pagal „Dyson“ garantiją?

Jei jūsų produktas dar nėra užregistruotas mūsų sistemoje, vadovaukitės „Dyson“ prietaiso registracijos instrukcijomis, kurios bus pateikiamos spustelėjus šią nuorodą: „Dyson“ produktų registracija  

Norėdami pateikti pretenziją pagal „Dyson“ garantiją savo produktui, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą vienu iš kanalų, nurodytų skyriuje „Paslaugos ir palaikymas“ „Dyson.lt“ Palaikymas | Dyson.lt   

Kad būtų atliktas remontas ar pakeitimas pagal „Dyson“ garantiją, prieš pateikdami pretenziją turite pateikti pristatymo / pirkimo įrodymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei šio dokumento nėra, už bet kokius darbus bus imamas mokestis.


Kada pradedama taikyti „Dyson“ garantija ir kiek laiko ji galioja?

Garantija galioja nuo „Dyson“ produkto įsigijimo dienos; toliau nurodyta garantijos trukmė.


2 metų garantija:

 • belaidžiams dulkių siurbliams;
 • ventiliatoriams ir oro šildytuvams;
 • oro valytuvams ir drėkintuvams;
 • plaukų džiovintuvams;
 • plaukų formavimo prietaisams;
 • plaukų tiesinimo žnyplėms.


1 metų garantija:

 • Priedai
 • Baterijos


Kur taikoma „Dyson“ garantija?

Jei produktas parduodamas ES arba Jungtinėje Karalystėje, „Dyson“ garantija galioja tik tuo atveju, jei (i) produktas naudojamas šalyje, kurioje jis buvo parduotas, arba (ii) prietaisas naudojamas Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje arba Jungtinėje Karalystėje ir jei toje šalyje parduodamas tas pats produkto modelis su ta pačia įtampa.

Jei produktą išvešite į užsienį, garantija gali būti panaikinta. Tačiau mes pasistengsime jums padėti toje šalyje.


Ar „Dyson“ garantija gali būti perduodama?

„Dyson“ garantija perduodama kartu su „Dyson“ produktu, jei pateikiate originalų įsigijimo iš įgaliotojo „Dyson“ atstovo dokumentą.