Skip navigation

Taisyklės ir sąlygos

Šiame puslapyje ir jame aiškiai nurodytuose dokumentuose pateikiama informacija apie mus ir teisines sąlygas (toliau – Sąlygos), kurių laikydamiesi parduodame jums bet kurį mūsų interneto svetainėje (mūsų puslapyje) nurodytą produktą (toliau – Produktai). 

Šios Sąlygos taikomos bet kokiai tarp mūsų sudarytai Produktų pardavimo jums sutarčiai (toliau – Sutartis). Prieš užsisakydami bet kuriuos Produktus iš mūsų svetainės, įdėmiai perskaitykite šias Sąlygas ir įsitikinkite, kad jas gerai supratote. Atminkite, kad užsisakydami bet kurį mūsų Produktą, jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir kitais jose aiškiai nurodytais dokumentais. 

Prieš pateikiant užsakymą, jūs būsite paprašyti patvirtinti, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis. Jums nesutikus su šiomis Sąlygomis, jūs negalėsite užsisakyti jokių Produktų iš mūsų svetainės. Jūs turėtumėte atsispausdinti šių Sąlygų kopiją arba išsaugoti šį dokumentą savo kompiuteryje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti Sąlygas vėliau. 

1. Informacija apie mus

1.1. Mes valdome interneto svetainę www.dyson.lt. Mes esame „Dyson Technology BV“ – Nyderlanduose registruota įmonė, registracijos (KvK) Nr. 80177565, buveinė registruota adresu De Ruijterkade 139, Amsterdam, 1011 AC, Nyderlandai, PVM mokėtojo kodas NL 861578107B01. 

1.2. Norėdami su mumis susisiekti, apsilankykite mūsų puslapyje „Susisiekite su mumis“

> Grįžti į viršų 

2. Mūsų Produktai ir naudojimasis mūsų svetaine

2.1. Mūsų svetainėje pateikiami Produktų vaizdai yra tik iliustracinio pobūdžio. Nors visomis išgalėmis stengėmės užtikrinti, kad būtų tiksliai atvaizduotos Produktų spalvos, negalime garantuoti, jog jūsų kompiuteryje matomos spalvos visiškai atitinka jų spalvą. Jūsų Produktai gali šiek tiek skirtis nuo jų atvaizdų. 

2.2. Nors labai stengiamės pateikti kuo tikslesnę informaciją, tačiau visi dydžio, svorio ir talpos rodikliai, matmenys ir matavimo duomenys mūsų svetainėje nurodyti su galima 2 proc. paklaida. 

2.3. Produktų pakuotės gali skirtis nuo pavaizduotųjų mūsų svetainės iliustracijose. 

2.4. Visa Produktus pristatanti medžiaga mūsų svetainėje pateikiama informaciniais sumetimais ir mes neprivalome sudaryti pirkimo sutarties dėl šių prekių, kol to nepatvirtiname raštu, kaip nurodyta 5.3 skyriuje, pranešdami apie prekių išsiuntimą. Visi mūsų svetainėje nurodyti Produktai parduodami priklausomai nuo jų prieinamumo. Jei jūsų užsakyto Produkto nėra, apie tai jus kuo skubiau informuosime el. paštu ir jūsų užsakymo nevykdysime. 

2.5. Šioje svetainėje Produktai parduodami galutiniams klientams, kurie yra privatūs asmenys ir pagal galiojančius teisės aktus laikomi vartotojais. Per Dyson.lt galima sudaryti ir vykdyti tik tokio pobūdžio pirkimo sandorius. PVM mokėtojais registruotos įmonės ar fiziniai asmenys (vykdantys savo profesinę veiklą) negali įsigyti „Dyson“ produktų Dyson.lt svetainėje.

> Grįžti į viršų 

3. Kaip naudojame jūsų asmens duomenis

3.1. Jūsų asmens duomenis naudojame tik laikydamiesi savo Privatumo politikos. Prašome susipažinti su šia politika, nes joje pateikiama su jumis susijusi svarbi informacija. 

4. Vartotojų teisės

Nepažeidžiant 2.5 punkto, toliau esančiame 4 punkte išdėstytos sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei esate vartotojas. 

4.1. Jei esate vartotojas, Produktus iš mūsų svetainės galite pirkti tik tuo atveju, jei jums yra ne mažiau nei 18 metų. 

4.2. Jūs, kaip vartotojas, galite pasinaudoti juridinėmis teisėmis, susijusiomis su nekokybiškais ir aprašymo neatitinkančiais Produktais. Jokia šių Sąlygų nuostata neturi įtakos šioms juridinėms teisėms. 

4.3. „Dyson Technology BV.“, kaip pardavėja, prisiima atsakomybę už šioje svetainėje parduodamus nekokybiškus produktus. Teisinis garantijos laikotarpis yra 2 metai nuo Produktų pristatymo. 

Jūs galite pasinaudoti ne tik savo juridinėmis teisėmis į garantiją, bet ir „Dyson“ siūloma komercine garantija (toliau – „Dyson“ garantija), kurios sąlygos išsamiai aprašytos 16 punkte. 

> Grįžti į viršų 

5. Kaip sudaroma Sutartis tarp jūsų ir mūsų

5.1. Mūsų užsakymo procesas leidžia jums prieš pateikiant užsakymą jį patikrinti ir ištaisyti bet kokias klaidas. Perskaitykite ir peržiūrėkite savo užsakymą kiekviename užsakymo proceso puslapyje. 

5.2. Jums pateikus užsakymą, el. paštu gausite mūsų laišką, patvirtinantį, kad gavome jūsų užsakymą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, jog jūsų užsakymas priimtas. Jūsų užsakymus priimame toliau esančiame 5.3 punkte aprašyta tvarka. 

5.3. Užsakymo priėmimą patvirtiname išsiųsdami jums el. laišką, informuojantį apie Produktų išsiuntimą (toliau – išsiuntimo patvirtinimas). Sutartis tarp mūsų sudaroma tik tuomet, kai jums išsiunčiame pranešimą apie išsiuntimo patvirtinimą. 

5.4. Jei negalime jums pristatyti Produkto, pavyzdžiui, todėl, kad jo nebėra sandėlyje, jis jau nebeprieinamas arba todėl, kad mūsų svetainėje nurodyta neteisinga kaina, kaip aprašyta toliau esančiame 9.5 punkte, apie tai informuosime jus el. paštu ir jūsų užsakymo nevykdysime. Jei jau sumokėjote už Produktus, nedelsdami grąžinsime jums visą sumą. 

5.5. Jūs sutinkate, kad sudarant Sutartį būtų naudojamos nuotolinio ryšio priemonės. Su Sutarties sudarymu susijusias išlaidas, patirtas naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis (interneto ryšio ir telefoninių pokalbių išlaidas), jūs apmokate patys; šios išlaidos neturėtų skirtis nuo bazinio tarifo. 

> Grįžti į viršų 

6. Vartotojų teisė grąžinti prekes ir susigrąžinti sumokėtus pinigus

Nepažeidžiant 2.5 punkto, šiame 6 punkte išdėstytos sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei esate vartotojas. 

6.1. Jei esate vartotojas, turite teisę per toliau esančiame 6.3 punkte nurodytą laikotarpį atsisakyti Sutarties. Tai reiškia, kad persigalvoję arba dėl bet kokios kitos priežasties nusprendę nepasilikti Produkto, per nurodytą laikotarpį galite mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties ir atgauti pinigus. 

6.2. Jūsų teisė atsisakyti Sutarties įsigalioja nuo prekės išsiuntimo patvirtinimo dienos, t. y. nuo to momento, kai tarp mūsų sudaroma Sutartis. Jei Produktai jums jau pristatyti, Sutarties galite atsisakyti per 14 dienų laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Produktų gavimo dienos. Jei Sutarties objektas yra keli Produktai, kuriuos užsisakėte vieno užsakymo metu ir kurie pristatomi atskirai, 14 dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai perima paskutinį Produktą. Jei Sutarties objektas yra keliomis partijomis ar dalimis pristatomas Produktas, 14 dienų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai perima paskutinę partiją arba dalį. 

Be to, laikydamiesi „Dyson“ atšaukimo politikos, mes savanoriškai iki 14 dienų pratęsiame jūsų Sutarties atsisakymo laikotarpį, per kurį galite grąžinti prietaisus ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo Produktų gavimo dienos. Priedams ir atsarginėms dalims taikomas 14 dienų Sutarties atsisakymo laikotarpis, per kurį juos galima grąžinti. 

6.3. Sutarties galite atsisakyti susisiekdami su mūsų Klientų aptarnavimo centru vienu iš skiltyje „Susisiekite“ nurodytų būdų ir aiškiai apie tai mums pranešdami. Taip pat galite parašyti mums laišką adresu „Dyson Technology BV“, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Nyderlandai, ir (arba) atsiųsti mums atsisakymo formą, kurią galima rasti čia.  

Pranešimo apie Sutarties atsisakymą kopiją galite pasilikti sau. Jūsų pranešimas apie atsisakymą įsigalioja nuo jūsų susisiekimo su mumis dienos. 

6.4. Jums pasinaudojus atsisakymo teise, jums bus grąžinta visa už Produktus sumokėta suma ir visi sumokėti atitinkami pristatymo mokesčiai. Jums priklausančią sumą grąžinsime nedelsdami ir bet kuriuo atveju: 

a) per 14 dienų nuo jūsų pranešimo apie sprendimą atsisakyti Sutarties gavimo dienos, tačiau, 

b) jei buvo pristatytos kokios nors prekės, ne anksčiau nei grąžinsite šias prekes arba pateiksite įrodymą, kad jas mums išsiuntėte. 

6.5. Per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo mums dienos jūs turite grąžinti mums Produktus, naudodami mūsų pateiktą iš anksto apmokėtą etiketę ir pasirūpindami, kad gautumėte išsiuntimą patvirtinantį dokumentą. Aplinkosaugos, sveikatos ir saugos sumetimais prekes visuomet turėtumėte grąžinti originalioje pakuotėje. Atminkite, jog tinkamai neįpakavus prekių, kad būtų išvengta jų pažeidimų gabenimo metu, arba dėl prekių vertės sumažėjimo jums naudojant prekes kitaip nei reikėtų, siekiant susipažinti su jų specifika, ypatybėmis ir funkcijomis, mes galime pareikalauti atlyginti šią žalą arba sumažinti grąžinamą sumą dėl sumažėjusios prekių vertės. Priešingu atveju, gavę nepažeistas prekes, visą už pirkinį sumokėtą sumą grąžinsime į jūsų mokėjimo kortelę arba jūsų pirkimo metu naudotu pirminiu mokėjimo būdu. Prekių grąžinimo adresas: Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Hamburger Straße 40, 47229 Duisburg, Vokietija. 

6.6. Kartu su išsiuntimo patvirtinimu pateikiama išsami informacija apie jūsų atsisakymo teisę, paaiškinant, kaip ja pasinaudoti.

> Grįžti į viršų 

7. Pristatymas

7.1. Dyson.lt svetainėje įsigyti Produktai gali būti pristatomi tik Lietuvos teritorijoje esančiais pristatymo adresais. 

7.2. Jūsų užsakymas bus įvykdytas iki išsiuntimo patvirtinime nurodytos numatomos pristatymo datos (ir, jei taikoma, per atitinkamą laiko intervalą), nebent susiklostytų nuo mūsų nepriklausančios aplinkybės. Paprastai užsakymas įvykdomas per 5 darbo dienas, jei jis pateikiamas iki 14.00 val. Vidurio Europos laiku. Jei dėl nuo mūsų nepriklausančių įvykių negalime laikytis numatyto pristatymo termino, mes su jumis susisieksime ir nurodysime patikslintą numatomą pristatymo datą. 

7.3. Mums pristačius Produktus jūsų nurodytu adresu, pristatymo procedūra laikoma baigta. 

7.4. Pristačius Produktus, už juos atsakote jūs. 

7.5. Produktai tampa jūsų nuosavybe tuomet, kai gauname visą sumokėtą sumą, įskaitant visus taikomus pristatymo mokesčius. 

7.6. Jums paprašius mūsų perduoti seną prietaisą perdirbti, pasistenkite, kad jis būtų tinkamai supakuotas perduoti į surinkimo punktą, ir laikykitės visų pateiktų siuntimo instrukcijų. Perduoto perdirbti prietaiso jums grąžinti negalėsime. 

> Grįžti į viršų 

8. Pristatymo išlaidos

8.1. Per Dyson.lt įsigytų Produktų pristatymas yra nemokamas. 

> Grįžti į viršų 

9. Kaina

9.1. Produktų kainos yra tokios, kokios periodiškai nurodomos mūsų svetainėje. Mes imamės visų įmanomų priemonių, kad užtikrintume, jog Produktų kainos skelbimo metu būtų teisingos. Tačiau aptikę užsakytų Produktų kainose įsivėlusią klaidą, skaitykite toliau esantį 9.5 punktą, kuriame aprašyta, kaip elgtis tokiu atveju. 

9.2. Mūsų Produktų kainos kartais gali keistis, tačiau pakeitimai neturi įtakos užsakymui, kurį patvirtinome pateikdami išsiuntimo patvirtinimą. 

9.3. Produkto kaina nurodyta su PVM pagal tuo metu Lietuvoje galiojantį tarifą. 

9.4. Į Produkto kainą neįskaičiuoti jokie galimi pristatymo mokesčiai, jei tokie taikomi. 

9.5. Mūsų svetainėje siūloma daug Produktų. Nors ir imamės visų pagrįstų priemonių, visuomet gali pasitaikyti neteisingai nurodytų kai kurių mūsų svetainėje siūlomų Produktų kainų. Pastebėję akivaizdžiai neteisingai nurodytą Produktų kainą, mes informuosime jus apie šią klaidą ir suteiksime galimybę įsigyti Produktą už tinkamą kainą arba atšaukti užsakymą. Kol negausime jūsų nurodymų, užsakymo nevykdysime. Jei negalėsime su jumis susisiekti užsakymo proceso metu nurodytais kontaktiniais duomenimis, užsakymą laikysime atšauktu ir informuosime jus apie tai raštu. Atkreipkite dėmesį, kad jei klaidinga kaina yra akivaizdi ir nepaneigiama ir jūs pagrįstai galėjote ją atpažinti kaip klaidingą, mes neprivalome jums pristatyti Produktų už neteisingą (mažesnę) kainą. 

> Grįžti į viršų 

10. Mokėjimas

10.1. Galima atsiskaityti viena iš šių mokėjimo kortelių: „Mastercard“, „Visa“ arba „American Express“. Už produktus atsiskaitoma ir visi taikomi pristatymo mokesčiai sumokami iš anksto. 

10.2. Jei užsakymą pateikiate susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo centro darbuotojais, mokėjimą turite atlikti per 30 dienų nuo užsakymo santraukos su mokėjimo nuoroda gavimo dienos. Jei per šį laikotarpį neatliksite mokėjimo, jūsų užsakymas bus atšauktas ir jums teks pateikti naują užsakymą, jei vis dar norėsite iš mūsų įsigyti kokių nors Produktų. 

> Grįžti į viršų 

11. Mūsų atsakomybė

Nepažeidžiant 2.5 punkto, šiame 11 punkte išdėstytos sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei esate vartotojas. 

11.1. „Dyson“ naudoja pasirinktinio platinimo sistemą, todėl per dyson.lt tiekiame tik buitinėms ar asmeninėms reikmėms skirtus Produktus. Jūs sutinkate nenaudoti Produkto jokiais komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais; mes neprisiimame atsakomybės už jokius patirtus pelno nuostolius, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių praradimą. 

> Grįžti į viršų 

12. Teisės, kylančios dėl produktų neatitikties arba nekokybiškų produktų

Nepažeidžiant 2.5 punkto, šiame 12 punkte išdėstytos sąlygos taikomos tik tuo atveju, jei esate vartotojas. 

12.1. Mūsų abipuses teises ir įsipareigojimus, susijusius su teisėmis, kylančiomis dėl netinkamo vykdymo, reglamentuoja atitinkami visuotinai privalomi teisės aktai (visų pirma atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymas). 

12.2. Mes esame atsakingi už tai, kad gauti Produktai neturėtų jokių defektų. 

12.3. Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis, kylančiomis dėl Produkto defekto, atsiradusio per dvejus metus nuo jo pristatymo. 

12.5. Jūs negalite naudotis teisėmis, kylančiomis dėl netinkamo vykdymo, jei defektas atsirado dėl jūsų kaltės. Įprastomis naudojimo sąlygomis atsiradęs nusidėvėjimas, o naudoto daikto atveju – ankstesnio naudojimo intensyvumą atitinkantis nusidėvėjimas nelaikomas defektu. Jei perkamas naudotas (atnaujintas) Produktas, 12.4 punkte nurodytas laikotarpis sutrumpinamas iki vienerių metų. 

12.6. Jei Produktas turi defektą, jūs galite reikalauti jį pašalinti. Savo nuožiūra galite reikalauti pristatyti naują Produktą be defektų arba sutaisyti Produktą, išskyrus atvejus, kai pasirinktas defekto pašalinimo būdas yra neįmanomas arba nepagrįstai brangus, palyginti su kitais. 

12.7. Mes galime atsisakyti pašalinti defektą, jei to padaryti neįmanoma arba tai yra nepagrįstai brangu, ypač atsižvelgiant į defekto svarbą ir vertę, kurią Produktas būtų turėjęs be defekto. 

12.8. Mes savo lėšomis paimsime Produktą, kad pašalintume defektą. 

13. Nuo mūsų nepriklausantys įvykiai

13.1. Mes neprisiimame atsakomybės už jokių Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų nevykdymą ar vėlavimą juos vykdyti dėl nuo mūsų nepriklausančių įvykių. Nuo mūsų nepriklausantis įvykis apibrėžtas toliau esančiame 13.2 punkte. 

13.2. Nuo mūsų nepriklausantis įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio mes negalime pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, be kita ko, streikus, gamybos sustabdymus ar kitus trečiųjų šalių kolektyvinius veiksmus, pilietinius neramumus, riaušes, invaziją, teroristinį išpuolį ar teroristinio išpuolio grėsmę, karą (nesvarbu, ar jis paskelbtas, ar ne), karo grėsmę ar pasirengimą karui, gaisrą, sprogimą, audrą, potvynį, žemės drebėjimą, nuošliaužas, epidemiją ar kitą stichinę nelaimę, viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų gedimą arba negalėjimą naudotis laivais, orlaiviais, autotransportu ar kitomis viešojo ar privataus transporto priemonėmis. 

13.3. Nuo mūsų nepriklausančio įvykio, turinčio įtakos Sutartyje numatytų mūsų įsipareigojimų vykdymui, atveju:

    1. mes kuo skubiau su jumis susisieksime, kad jus apie tai informuotume;
    2. mūsų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas bus sustabdytas, o mūsų įsipareigojimų vykdymo laikas bus pratęstas tiek, kiek truks nuo mūsų nepriklausantis įvykis. Jei nuo mūsų nepriklausantis įvykis turi įtakos Produktų pristatymui jums, pasibaigus nuo mūsų nepriklausančiam įvykiui, mes su jumis susitarsime dėl naujos pristatymo datos.

> Grįžti į viršų 

14. Mūsų komunikacija

14.1. Šiose Sąlygose nurodytas susisiekimas „raštu“ reiškia susisiekimą el. paštu ir „Whatsapp“ tekstine žinute. 

14.2. Jei esate vartotojas: 

    1. norėdami atsisakyti Sutarties pasinaudodami savo juridine atsisakymo teise, kaip aprašyta 6 punkte, galite susisiekti su mumis 6.3 punkte nurodytu būdu;
    2. norėdami susisiekti su mumis raštu dėl kitų priežasčių, galite tai padaryti inicijuodami pokalbį per „WhatsApp“ arba išsiųsdami iš anksto apmokėtą laišką adresu „Dyson Technology BV“, De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Nyderlandai. Taip pat galite susisiekti su mumis bet kuriuo kitu skiltyje „Susisiekite su mumis“ nurodytu kanalu. 

14.3. Jei mums prireiktų su jumis susisiekti arba pateikti jums rašytinį pranešimą, jūsų užsakyme nurodytu adresu išsiųsime jums el. laišką arba iš anksto apmokėtą laišką. 

> Grįžti į viršų 

15. Kitos svarbios sąlygos

15.1. Mes galime perduoti Sutartyje numatytas savo teises ir įsipareigojimus kitam subjektui ar asmeniui, jei tai neapriboja jūsų garantijų. 

15.2. Jūs galite perduoti šiose Sąlygose numatytas savo teises ar įsipareigojimus kitam asmeniui tik mums raštu patvirtinus savo sutikimą. 

15.3. Ši sutartis sudaryta tarp jūsų ir mūsų. Joks kitas asmuo neturi teisės vykdyti jokių jos sąlygų. 

15.4. Kiekviena šių Sąlygų dalis taikoma atskirai. Jei teismas ar atitinkama institucija nusprendžia, jog kuri nors dalis yra neteisėta ar neįgyvendinama, likusios dalys lieka galioti visa apimtimi toliau. 

15.5. Jei mes nereikalaujame, kad jūs vykdytumėte šiose Sąlygose numatytus atitinkamus savo įsipareigojimus, arba jei mes nesinaudojame savo teisėmis jūsų atžvilgiu arba delsiame tai padaryti, tai nereiškia, kad mes atsisakome savo teisių jūsų atžvilgiu ir kad jūs neprivalote šių įsipareigojimų vykdyti. Mums nusprendus atsisakyti pareikšti pretenzijas dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo, mes tai patvirtinsime tik raštu. Be to, tai nereiškia, kad automatiškai atsisakome pareikšti bet kokią pretenziją dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo ateityje. 

15.6 . Jei esate vartotojas, atkreipkite dėmesį, kad šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos teisė. Tai reiškia, kad Produktų pirkimo per mūsų svetainę Sutarčiai ir bet kokiam dėl jos kylančiam ar su ja susijusiam ginčui ar pretenzijai taikoma Lietuvos teisė. Jūs ir mes sutinkame, kad Lietuvos teismai turi neišimtinę jurisdikciją; ši nuostata neapriboja jūsų teisės jums pateikti pretenziją kitoje jurisdikcijoje, jei tai leidžia galiojantys įstatymai. 

15.7. Dėl Sutarties kylančius vartotojų ginčus ne teismo tvarka yra kompetentinga spręsti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kurios buveinė registruota adresu Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, Lietuva, interneto svetainė: https://www.vvtat.lt/, yra kompetentinga neteismine tvarka spęsti vartotojų ginčus, kylančius iš Sutarties. 

15.8. Jums gali būti suteikta galimybė pasinaudoti elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma. Prie Europos Komisijos elektroninės ginčų sprendimo (EGS) platformos galima prisijungti adresu http://ec.europa.eu/odr

15.9. Jei nesate vartotojas, nepažeidžiant 2.5 punkto, Sutarčiai ir bet kokiam ginčui ar pretenzijai, kylančiai dėl jos, jos objekto ar sudarymo arba su tuo susijusiai (įskaitant ginčus ar pretenzijas dėl deliktinės atsakomybės), taikoma Lietuvos teisė ir pagal ją aiškinama. 

15.10. Jei nesate vartotojas, nepažeisdami 2.5 punkto, mes abipusiškai neatšaukiamai sutariame, kad Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus ar pretenzijas, kylančias dėl Sutarties, jos objekto ar sudarymo arba su tuo susijusias (įskaitant ginčus ar pretenzijas dėl deliktinės atsakomybės). 

> Grįžti į viršų 

16. Informacija apie garantiją

16.1. Kas yra garantijos teikėjas? 

„Dyson Technology BV.“, registruota adresu De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Nyderlandai. 

16.2. Kam taikoma „Dyson“ garantija? 

„Dyson“ garantija – tai komercinė garantija, nemokamai suteikiama įsigyjant produktą; ji apima dyson.lt parduodamų produktų remontą arba pakeitimą jiems sugedus dėl nekokybiškų medžiagų ar gamybos broko per garantijos laikotarpį. 

„Dyson“ garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, įstatymais numatytas teises, pavyzdžiui, teisę reikalauti iš „Dyson“ prietaisą (kuris gali būti arba nebūti „Dyson“) jums pardavusio asmens tam tikrų nemokamų taisomųjų priemonių, jei prietaisas neatitinka reikalavimų, ir jų nepažeidžia. 

Jei nebėra kokios nors dalies (pavyzdžiui, tam tikros spalvos varianto), „Dyson“ ją pakeičia kita tinkama atsargine dalimi. 

16.3. Kokiais atvejais garantija netaikoma? 

„Dyson“ prietaisai pagaminti taip, kad visuomet efektyviai veiktų įprastomis buitinėmis sąlygomis. Jei „Dyson“ prietaisas naudojamas pagal paskirtį ir per toliau nurodytą garantijos galiojimo laikotarpį sugenda dėl nekokybiškų medžiagų, gamybos broko ar netinkamo veikimo, mes jį sutaisysime arba pakeisime. 

Tačiau tam tikrais atvejais „Dyson“ garantija prietaiso remontui ar keitimui netaikoma. Toliau nurodyti atvejai, kai garantija netaikoma: 

•          Įprastas nusidėvėjimas, įskaitant dalis, kurios pagrįstai gali nusidėvėti per tam tikrą laiką (pavyzdžiui, saugiklis, diržas, šepečio volelis, akumuliatoriai, filtrai ir pan.)

•          Atsitiktiniai pažeidimai;

•          Pažeidimai dėl naudojimo nesilaikant techninių duomenų plokštelėje nurodytų reikalavimų

•          Pažeidimai, atsiradę dėl neatliktų rekomenduojamų prietaiso priežiūros darbų

•          Kamščių šalinimas. Užsikimšus prietaisui, laikykitės „Dyson“ naudojimo vadove pateiktų nurodymų, kaip pašalinti kamščius. Jei nežinote, kaip tai padaryti, susisiekite su mumis.

•          Pažeidimai, atsiradę dėl išorinių veiksnių, pavyzdžiui, transportavimo, oro sąlygų, elektros energijos tiekimo sutrikimų ar elektros įtampos svyravimų

•          Gedimai, atsiradę dėl nuo „Dyson“ nepriklausančių aplinkybių

•          Gedimai, atsiradę dėl:

o          neatsargaus prietaiso naudojimo ar priežiūros, netinkamo, aplaidaus ar neapdairaus jo eksploatavimo ar valdymo;

o          prietaiso naudojimo nesilaikant „Dyson“ naudojimo vadove pateiktų instrukcijų;

o          prietaiso naudojimo kitiems tikslams, o ne įprastoms buitinėms reikmėms, kurioms prietaisas skirtas jo įsigijimo šalyje;

o          dalių, surinktų ar sumontuotų nesilaikant „Dyson“ instrukcijų, naudojimo;

o          ne originalių „Dyson“ dalių ir priedų naudojimo;

o          netinkamo surinkimo ar montavimo (išskyrus atvejus, kai šiuos darbus atlieka „Dyson“ arba jos įgalioti atstovai);

o          remonto ar pakeitimų, kuriuos atlieka ne „Dyson“ ar jos įgalioti atstovai.

Jei nesate tikri, kam taikoma „Dyson“ garantija, susisiekite su mumis. 

16.4. Kaip pateikti pretenziją pagal „Dyson“ garantiją? 

Jei jūsų produktas dar nėra užregistruotas mūsų sistemoje, užregistruokite jį laikydamiesi svetainėje www.dyson.lt pateiktų instrukcijų. 

Norėdami pateikti prašymą dėl „Dyson“ garantijos taikymo jūsų produktui, susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo centru bet kuriuo iš skiltyje „Susisiekite su mumis“ nurodytų būdų. 

Norint atlikti prietaiso remontą ar pakeitimą pagal „Dyson“ garantiją, prieš pradedant bet kokius darbus būtina pateikti pristatymą ir (arba) pirkimą patvirtinantį dokumentą. Atminkite, jog be šio įrodymo už visus atliktus darbus reikia sumokėti. Išsaugokite pirkimo kvitą arba pristatymo dokumentą. 

16.5. Kada įsigalioja „Dyson“ garantija ir kiek laiko ji galioja? 

„Dyson“ garantija įsigalioja pirkimo dieną (arba pristatymo dieną, jei ji vėlesnė) ir galioja toliau nurodytą laikotarpį: 

2 metų garantija: 

•          Belaidžiai dulkių siurbliai

•          Ventiliatoriai ir šildytuvai

•          Oro valytuvai ir drėkintuvai

•          Plaukų džiovintuvai

•          Plaukų formavimo prietaisai

•          Plaukų tiesinimo žnyplės

1 metų garantija: 

•          Priedai

•          Baterijos

16.6. Kur galioja „Dyson“ garantija? 

Jei „Dyson“ prietaisas parduodamas už ES ar Jungtinės Karalystės ribų, „Dyson“ garantija galioja prietaisą naudojant tik toje šalyje, kurioje jis buvo parduotas. 

Jei „Dyson“ prietaisas parduodamas ES arba Jungtinėje Karalystėje, „Dyson“ garantija galioja tik tuo atveju, jei i) prietaisas naudojamas toje šalyje, kurioje jis buvo parduotas, arba ii) prietaisas naudojamas Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje arba Jungtinėje Karalystėje ir tas pats prietaiso modelis, kurį įsigijote iš pradžių, su ta pačia vardine įtampa, parduodamas toje šalyje, kurioje naudojamas prietaisas. 

Išvežus prietaisą į kitą šalį, garantija gali negalioti. Tačiau mes kaip įmanydami stengsimės jums padėti naujoje gyvenamojoje šalyje. 

16.7. Ar „Dyson“ garantija gali būti perduodama? 

„Dyson“ garantija perduodama kartu su „Dyson“ prietaisu tuo atveju, jei pateikiamas originalus pirkimą iš mažmeninės prekybos atstovo, įgalioto parduoti jums „Dyson“ prietaisą, patvirtinantis dokumentas ir bet kokio „Dyson“ prietaiso savininko pasikeitimo įrodymas, patvirtinantis, kad pasikeitus savininkui „Dyson“ prietaisas buvo techniškai tvarkingas. 

> Grįžti į viršų