Skip navigation

„Dyson Airblade™“ skaičiavimai

„Dyson“ kuria patikimai veikiančius prietaisus, o norėdami padėti klientams suprasti, kaip jie veikia, atvirai pateikiame visas savo produktų specifikacijas.

Deja, kai kurie mūsų konkurentai elgiasi kitaip. Jie dažnai naudoja klaidinančius teiginius, kurie gali sukelti painiavą. Toliau rasite mūsų produktų deklaracijose pateiktus skaičiavimus.

Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis: airblade@gbrtronics.lt

Sutaupytos išlaidos

Atlikdami skaičiavimus naudojame toliau nurodytas vertes.

Popierinių rankšluosčių skaičius vienam panaudojimui = 2

Šis skaičius gautas atlikus mūsų vidaus tyrimą. Žinome, kad žmonės, džiovindamiesi rankas, dažnai pasiima daugiau nei du popierinius rankšluosčius, tačiau, kalbant apie išlaidas, esame konservatyvūs.

Vieno popierinio rankšluosčio kaina = 0,01 EUR

Šis skaičius gautas atlikus mūsų vidaus tyrimą. Paėmėme popierinių rankšluosčių kainą iš penkių didžiausių šaltinių ir apskaičiavome vidutinę kainą visose teritorijose.

Kasdienis naudojimasis tualetu = 200 kartų

Šis skaičius pagrįstas mūsų pačių atliktu apsilankymų vidutinio dydžio tualete tyrimu. Mažiems tualetams, kuriuose lankytojų srautai nedideli, naudojamas skaičius 100, o intensyvaus lankomumo vietose, pavyzdžiui, traukinių stotyse ar oro uostuose, naudojamas skaičius 400.

Tualeto naudojimo dienos = 365 dienos

Mūsų skaičiavimai pagrįsti naudojimu ištisus metus.

1 kWh kaina = 0,10 EUR

Šis skaičius gautas atlikus mūsų vidaus tyrimą. Paėmėme energijos kainą iš penkių skirtingų šaltinių ir apskaičiavome vidutinę kainą visose teritorijose.

Energijos suvartojimas = kaip nurodo gamintojas

Energijos suvartojimas budėjimo režimu = kaip nurodo gamintojas arba kaip bandymu nustatė „Dyson“.

Rankų džiovinimo trukmė pagrįsta NSF P335 protokolu.

Metinis anglies dioksido pėdsakas apskaičiuotas darant prielaidą, kad tualetas naudojamas 200 kartų per dieną, 365 dienas per metus.

Atkreipkite dėmesį: dauguma rankų džiovintuvų gamintojų nesilaiko NSF P335 protokolo ir gali nurodyti neteisingą rankų džiovinimo laiką. NSF yra nepriklausomi higienos ekspertai. Jei norite sužinoti tikslų džiovinimo laiką, reikalaukite, kad bandymų rezultatai būtų gauti pagal NSF P335 protokolą.

Kaip apskaičiuojame popierinių rankšluosčių kainą?

Metinės išlaidos popieriniams rankšluosčiams yra =
vidutinis rankų džiovinimui naudojamų popierinių rankšluosčių skaičius × vidutinė popierinio rankšluosčio kaina × numatomas apsilankymų skaičius per dieną × numatomas tualeto naudojimo dienų skaičius.

Kaip apskaičiuojamos „Dyson Airblade™“ rankų džiovintuvo ir kitų rankų džiovintuvų eksploatavimo išlaidos?

Skaičiavimai atliekami dviem veiksmais.

1 veiksmas. Naudojimo sąnaudos (be budėjimo režimo)

Rankų džiovinimo laikas (valandomis) × rankų džiovintuvo vardinė galia (kW) × numatomas naudojimo atvejų skaičius per dieną × numatomas tualeto naudojimo dienų skaičius × elektros energijos kaina už kWh.

2 veiksmas. Naudojimo sąnaudos (su budėjimo režimu)

1 veiksmo rezultatas +

(elektros energijos kaina už kWh * valandų skaičius per metus) – (numatomas naudojimo atvejų skaičius per dieną (100/200/400) * rankų džiovinimo laikas (valandos) * Suvartojimas budėjimo režimu (kW)

= metinės eksploatavimo išlaidos

Poveikis aplinkai

Bendradarbiaudama su organizacija „Carbon Trust“, „Dyson“ parengė metodą, skirtą elektros prietaisų ir popierinių rankšluosčių poveikiui aplinkai įvertinti. Išmetamo anglies dioksido kiekio skaičiavimai atlikti naudojant „PE International“ pateiktą programinę įrangą „GaBi“, remiantis penkerių metų produkto naudojimo laikotarpiu ir naudojant JAV kaip tipinę naudojimo šalį.